Υποτροφίες
1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 γραμματεία 46
2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 γραμματεία 36
3 Χορήγηση υποτροφιών από το Εργαζάκειο Ίδρυμα Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 γραμματεία 59
4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ) Τρίτη, 29 Μάιος 2018 γραμματεία 192
5 Κρατικές υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 γραμματεία 315
6 Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 γραμματεία 295
7 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Τρίτη, 02 Μάιος 2017 γραμματεία 849
8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ" Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2016 γραμματεία 1050
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 γραμματεία 880
10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ,ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 2016-2017 Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016 γραμματεία 925
 


Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.