Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

.......................................................................................................................................................................

1 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2019-20: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων-Συνεντεύξεις-Ύλη εισαγωγής Friday, 19 July 2019 γραμματεία 298
2 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-2020 Friday, 05 July 2019 γραμματεια 363
3 Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος 2019-20 Friday, 19 April 2019 γραμματεία 1011
4 Πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών για εκτέλεση επικουρικού έργου Thursday, 26 March 2015 γραμματεία 7361
5 Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας - Παρουσίαση Εργασιών Tuesday, 27 May 2014 Γκωλέτσης Γεώργιος 2460
6 Doctoral Programme Monday, 20 January 2014 Αργύρης Σωτήριος 4213
7 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Wednesday, 10 July 2013 Αργύρης Σωτήριος 3486
8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Wednesday, 10 July 2013 Αργύρης Σωτήριος 2817
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Wednesday, 10 July 2013 Αργύρης Σωτήριος 3084
10 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Wednesday, 10 July 2013 Αργύρης Σωτήριος 3413
11 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Wednesday, 10 July 2013 Αργύρης Σωτήριος 3807
12 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013 - 14 Thursday, 25 April 2013 Αργύρης Σωτήριος 3992
13 Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2013 - 2014 Friday, 05 April 2013 Αργύρης Σωτήριος 10120
14 Θέση εργασίας για ανάλυση δεδομένων στην Αγγλία Thursday, 28 March 2013 Σταυρακούδης Αθανάσιος 2734

imaef 2018

banner imaef2018

Summer School

logo econ site2019

Statistics

Content View Hits : 2631963


History

The department of Economics was founded on 1996 and the department opened for classes on the academic year 1998-1999. The department's purposes are to acquaint students with the economic aspects of modern society, to familiarize them with techniques for the analysis of contemporary economic problems and to develop in them an ability to exercise judgment in evaluating public policy. There is training for the general student as well as for those who plan careers as economists in civil service, private enterprise, teaching, or research.

Infrastructure

Teaching takes place in the department’s smart classrooms and application of theory occurs in our state of the art computed lab, with efficient use of up to date technologies and multimedia. Course curriculum is updated continuously in order to take into account all new scientific development and the updated demands in the labour market. Communication between the faculty members and the students create the perfect academic environment for all prospective students.

Faculty

The faculty has an active research agenda. Their areas of expertise range from pure theory to applied subjects. Many have achieved significant distinctions in their fields. This background lays the foundation for a transfer and application of knowledge that ensures the students’ access to new trends and research in Economic Theory. Students will acquire the necessary knowledge which will equip them to compete in the domestic as well as in the highly competitive international labour market.