Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

.......................................................................................................................................................................

1 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-2020 Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 γραμματεια 227
2 Επαναληπτικές εξετάσεις Μεταπτυχιακού προγράμματος 2018-2019 Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 γραμματεία 117
3 Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος 2019-20 Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2019 γραμματεία 879
4 Πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών για εκτέλεση επικουρικού έργου Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2015 γραμματεία 7288
5 Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας - Παρουσίαση Εργασιών Τρίτη, 27 Μάιος 2014 Γκωλέτσης Γεώργιος 2417
6 Doctoral Programme Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2014 Αργύρης Σωτήριος 4149
7 Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2013 - 2014 Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 10051
8 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 3758
9 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 3370
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 3041
11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 2775
12 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 3446
13 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013 - 14 Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2013 Αργύρης Σωτήριος 3948
14 Θέση εργασίας για ανάλυση δεδομένων στην Αγγλία Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2013 Σταυρακούδης Αθανάσιος 2695


Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.