Έντυπα Αιτήσεων - Δικαιολογητικά

............................................................................................................................................................................

1 Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Administrator 94
2 Αίτηση πτυχίου γραμματεία 1767
3 Δικαιολογητικά Ορκομωσίας Προπτυχιακών Φοιτητών γραμματεία 1992
4 Έντυπα αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αργύρης Σωτήριος 4402

imaef 2018

banner imaef2018

Summer School

logo econ site2019

Statistics

Content View Hits : 2627539


History

The department of Economics was founded on 1996 and the department opened for classes on the academic year 1998-1999. The department's purposes are to acquaint students with the economic aspects of modern society, to familiarize them with techniques for the analysis of contemporary economic problems and to develop in them an ability to exercise judgment in evaluating public policy. There is training for the general student as well as for those who plan careers as economists in civil service, private enterprise, teaching, or research.

Infrastructure

Teaching takes place in the department’s smart classrooms and application of theory occurs in our state of the art computed lab, with efficient use of up to date technologies and multimedia. Course curriculum is updated continuously in order to take into account all new scientific development and the updated demands in the labour market. Communication between the faculty members and the students create the perfect academic environment for all prospective students.

Faculty

The faculty has an active research agenda. Their areas of expertise range from pure theory to applied subjects. Many have achieved significant distinctions in their fields. This background lays the foundation for a transfer and application of knowledge that ensures the students’ access to new trends and research in Economic Theory. Students will acquire the necessary knowledge which will equip them to compete in the domestic as well as in the highly competitive international labour market.