Πρακτική Άσκηση PDF Print E-mail

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υλοποιεί από το 2005 το πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης», το οποίο στην παρούσα φάση του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στα πλαίσια του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών απασχολούνται (για δύο μήνες) σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αγορά εργασίας. Εκτός όμως αυτού του στόχου, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης, που αποκτιέται στο Πανεπιστήμιο, με την πράξη (στα πλαίσια της εργασίας στην επιχείρηση), τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών / φοιτητριών σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και της ζωής των επιχειρήσεων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διεύθυνση: gpa.uoi.gr

 

imaef 2018

banner imaef2018

Summer School

logo econ site2019

Statistics

Content View Hits : 2628647


History

The department of Economics was founded on 1996 and the department opened for classes on the academic year 1998-1999. The department's purposes are to acquaint students with the economic aspects of modern society, to familiarize them with techniques for the analysis of contemporary economic problems and to develop in them an ability to exercise judgment in evaluating public policy. There is training for the general student as well as for those who plan careers as economists in civil service, private enterprise, teaching, or research.

Infrastructure

Teaching takes place in the department’s smart classrooms and application of theory occurs in our state of the art computed lab, with efficient use of up to date technologies and multimedia. Course curriculum is updated continuously in order to take into account all new scientific development and the updated demands in the labour market. Communication between the faculty members and the students create the perfect academic environment for all prospective students.

Faculty

The faculty has an active research agenda. Their areas of expertise range from pure theory to applied subjects. Many have achieved significant distinctions in their fields. This background lays the foundation for a transfer and application of knowledge that ensures the students’ access to new trends and research in Economic Theory. Students will acquire the necessary knowledge which will equip them to compete in the domestic as well as in the highly competitive international labour market.